توضيحات
1. تمامي آگهي هاي ويژه با عنوان در گوگل نمايان مي شوند
2. اگهي هاي ويژه هر روز به صورت خودکار بروز رساني مي شوند
3. تمامي آگهي هاي ويژه در گروه هاي مربوطه،در تمامي صفحات نمايش داده مي شوند
4. درصد نماش آگهي هاي ويژه با با لا رفتن تعداد ستاره ها ،در صفحه اصلي بيشتر مي شود
5. آگهي هاي ويژه داراي کلمات کليدي اختصاصي هستند که با آنها در گوگل نمايان مي شوند
6. اعتماد بيشتر بازديدکنندگان به آگهي هاي ويژه (چراکه صاحب آگهي با اطمينان به خدمات خود حاضر به پرداخت هزينه آگهي خود گرديده
تعرفه آگهي هاي ويژه
نوع آگهييک ماهسه ماهشش ماهيک ساله نمايش در صفحه اول
عادي رايگان رايگان رايگان رايگان 0%
ويژه بدون ستاره 15هزار تومان 40 هزار تومان 70 هزار تومان 125 هزار تومان 3%
ويژه 1 ستاره 40 هزار تومان 110 هزار تومان 190 هزار تومان 335 هزار تومان 14%
ويژه 2 ستاره 55 هزار تومان 145 هزار تومان 265 هزار تومان 460 هزار تومان 28%
ويژه 3 ستاره 70 هزار تومان 190 هزار تومان 335 هزار تومان 590 هزار تومان 43%
ويژه 4 ستاره 85 هزار تومان 230 هزار تومان 385 هزار تومان 715 هزار تومان 57%
ويژه 5 ستاره 100 هزار تومان 270 هزار تومان 480 هزار تومان 840 هزار تومان 71%
ويژه 6 ستاره 115 هزار تومان 310 هزار تومان 550 هزار تومان 965 هزار تومان 87%
ويژه 7 ستاره 135 هزار تومان 360 هزار تومان 645 هزار تومان 1 ميليون و 134 هزار تومان 100%

تعرفه ويترين سايت

توجه داشته باشيد که آگهي هاي هفت ستاره به ازاي هر 1 ماه ،1 هفته اشانتيون ويترين دريافت مي کنند

نوع آگهييک ماهسه ماهشش ماهيک ساله نمايش در صفحه اول
پلن A 55 هزار تومان 145 هزار تومان 265 هزار تومان 460 هزار تومان 100%
پلن B 40 هزار تومان 110 هزار تومان 190 هزار تومان 335 هزار تومان 60%
پلن C 15هزار تومان 40 هزار تومان 70 هزار تومان 125 هزار تومان 30%

تعرفه بنرهاي ويژه

سايز بنر Pixمحل نمايشيک ماهسه ماهشش ماهيک سالهاشانتيون
130*100 تمام صفحات 145 هزار تومان 390 هزار تومان 695 هزار تومان 1 ميليون و 215 هزار تومان دو ستاره
130*150 تمام صفحات 195 هزار تومان 525 هزار تومان 935 هزار تومان 1 ميليون و 635 هزار تومان دو ستاره
130*200 تمام صفحات 265 هزار تومان 715 هزار تومان 1 ميليون و 270 هزار تومان 2 ميليون و 225 هزار تومان دو ستاره

تبليغاتي بنري قبل نمايش ويديو در صفحه ي آگهي

سايز بنر Pixدرصد نمايشيک ماهسه ماهشش ماهيک سالهاشانتيون
610*260 25% 145 هزار تومان 390 هزار تومان 695 هزار تومان 1 ميليون و 215 هزار تومان دو ستاره
610*260 50% 195 هزار تومان 525 هزار تومان 935 هزار تومان 1 ميليون و 635 هزار تومان دو ستاره

ارسال وايبر

کدتعدادقيمت واحدقيمت کلي
A 10,000 120 ريال 120 هزار تومان
B 20,000 110 ريال 220 هزار تومان
C 50,000 100 ريال 500 هزار تومان
کدنوع اشتراکقيمت ساليانهتخفيف نسبت به تعرفهتخفيف 10 ريال اس ام اس هدفمند
A طلايي 100 هزار تومان 20 ريال دارد

پردخت به صورت کارت به کارت

بانکشماره کارتنام صاحب حساب
ملي 6037-9918-4339-1719 محسن دهسنگي
ملت 6104-3379-8231-2439 محسن دهسنگي

پرداخت به صورت واريز مستقيم

بانکشماره حسابنام صاحب حساب
ملي 0109606778000 محسن دهسنگي
ملت 4849863456 محسن دهسنگي