توضيحات
1. توجه داشته باشید که بعد از واریزی ، شماره پیگیری را نگه داشته و به کارشناس پشتیبان اعلام کنید
2. شما می توانید پرداخت خود را به صورت آنلاین توسط لینک زیر انجام دهید
پرداخت آنلاین اینجا کلیک کنید

پردخت به صورت کارت به کارت

بانکشماره کارتنام صاحب حساب
ملي 6037-9918-4339-1719 محسن دهسنگي
ملت 6104-3379-8231-2439 محسن دهسنگي

پرداخت به صورت واريز مستقيم

بانکشماره حسابنام صاحب حساب
ملي 0109606778000 محسن دهسنگي
ملت 4849863456 محسن دهسنگي